Toolenburger Plas

De Toolenburgerplas is te vinden aan de zuidzijde van Hoofddorp. Het gebied beslaat zo’n 85 hectare een is omsloten door de bebouwing van de woonwijk Toolenburg, de Nieuwerkerkertocht, de IJweg en de Bennebroekerweg. Net als grote delen van de Haarlemmermeerpolder, kent dit gebied een geschiedenis van bijna 150 jaar landbouw. Met de start van intensieve zandwinning in 1994 kwam daarin verandering. Door de jaren heen is – ten koste van het inmiddels braakliggende en vergraste akkerland – een almaar groter wordende waterplas ontstaan: de Toolenburgerplas. Enorme zandbergen bepalen daar bij het beeld.In zanddepots bezinkt het drijfzand, dat na verloop van tijd met vrachtwagens wordt afgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Hier onder vindt u een plattegrond kaartje die ik op het internet gevonden heb van deze stek.

Duikkaart_Toolenburgseplas 1.0